Faculty

Er. Arif Mahomood
Smt Neetu Rani Verma
Smt Nikky
Smt Indu Panwar
Smt. Prachi
Er. Vipin Kumar
Km Sonal Verma
Er. Sachin Sharma
Er. Suraj Kumar
Er. Anand Prakash Shukla
Sh. Rajeev Kumar
Sh. Jitendra Kumar
Sh. Manoj Kumar
Sh. Sonu
Sh. Himanshu Mohan Singh
Sh. Chandra Shekhar
Smt. Geeta Sharma
Sh. Indrajeet Singh
Smt Sangita Agarwal
Sh. Manish Thapa
Sh. Yashpal Singh
Sh. Balwant Singh
Saleem-ur-Rehman
Scroll to Top
Scroll to Top